Privacy verklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.sloependiner.nl . Wij, het Sloependiner, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doelen:

 • Het kortsluiten van de geplaatste reservering
 • Het bestellen van menu’s en dranken via onze website
 • In behandeling nemen van vragen en klachten
 • Het doen van klanttevredenheidsonderzoek

Wij verwerken van al onze bezoekers:

 • IP-adres;
 • Cookies.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

 

HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD

De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

 • Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
 • Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

 

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:

 • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van het Sloependiner diensten te verlenen
 • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

 

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

 

COOKIES

Onze website maakt wel gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

 

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

CONTACT & VRAGEN

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring neem dan contact op met info@sloependiner.nl